Roheline Magnum

•Kasutame alates 2015. aastast päikeseenergiat.

•Ligi 50% Laagri Ärimaja energiavajadusest kaetakse päikeseenergiast suveperioodil ja ülejäänud ajal ligi 30%, mis kogutakse Laagri Ärimaja katusel paiknevast ühe Eesti suurima päikesepargi abil.

•Magnum Logistics kasutab kaasaegseid diisel EURO6 nõuetele vastavaid kaubikuid.

•Kasutame laos kaasaegseid ja säästlikke LED valgusteid.

•Meil on paberivaba ladu – kasutame tööks skännereid.

•Laagri Ärimajas on keskkonnasõbralik küttelahendus – gaasiküte.

•Meie transporditaara on korduvkasutatav ning kasutame uuesti ka pakendijäätmeid (papist)

•Sorteerime pakendijäätmeid ja olmejäätmeid.

•Kasutame Laagri Ärimaja koristamisel keskkonnasõbralikke puhastusaineid.