VÄÄRTUSED

Kontserni visioon

Tervis on tähtis. Meie muudame tuleviku tervemaks.

Kontserni missioon

Olla Sinu usaldatud partner tervishoius.

Kontserni põhiväärtused

  • Hoolivus. Hoolimine on meie igapäev. Sa saad meid usaldada!
  • Professionaalsus. Meie otsused põhinevad teadmistel ja kogemustel.
  • Innovatsioon. Viime ellu väärt ideed, olenemata sellest kui suured või väikesed need on.
  • Paindlikkus. Paindlikkus on meie nähtamatu tugevus, me kohaneme ja reageerime kiirelt.