Mari Krass

11.09.2013

“Juhina tahan rohkem keskenduda teadmussiirdele, innovatsioonile ja üldisele juhtimiskvaliteedi tõstmisele. Olen veendunud, et meie mõõdetavad tulemused on täpselt nii head, kui head on meie juhid meie strateegiate ja eesmärkide inimesteni viimisel.Julgus muuta ja muutuda on ainus viis hoida vilkas maailmas organisatsiooni arenevana. Koostöö ja meeskonna sünergia on tugev vundament, millele ehitada!”