Mari Krass

11.09.2013

“Tehtäväni on auttaa innovatiivisten tietoteknologisten välineiden avulla
organisaatiota löytämään uusia ratkaisuja ja taata prosessien korkea
laatu.
Rohkeus muuttaa asioita ja muuttua itse on ainoa tapa varmistaa
organisaation kehitys nopeasti muuttuvassa maailmassa. Yhteistyö ja
tiimin
synergia on vahva perusta, jolle rakentaa tuleva menestys!”