2017

22.11.2019

Ieviesām videoaptiekāra risinājumu
Atzīmējām Magnum 25. darbības gadu